مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی واحد یوتیلیتی شهرک پتروشیمی مکران واقع در منطقه آزاد چابهار

 

انجام مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی واحد یوتیلیتی شهرک پتروشیمی مکران واقع در منطقه آزاد چابهار در پاییز 1394از طرف شرکت آب نیروی مکران به شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش ابلاغ گردید.
الف) عمليات ژئوتکنيک خشکي:
عملیات ژئوتکنیکی در این بخش بمنظور بررسی شرایط خاک در محدوده واحد ایستگاه پمپاژ آب دریا و نیز مسیر خط لوله انتقال آب دریا از آبگیر به مجتمع پتروشیمی با حفاری 14 گمانه، هر یک به عمق 15 متر، به انجام رسیده است.
عملیات حفاری در خشکی

عملیات حفاری در خشکی

ب) عمليات ژئوتکنيک دريايي
این عملیات به منظور بررسی شرایط بستر دریا جهت انجام لوله گذاری دریایی و نصب محفظه مکش انجام شده است. بدین منظور تعداد 5 گمانه، هر کدام 15 متر عمق از بستر دریا مورد مطالعه قرار گرفته است.
جک آپ بارج در حال حرکت به سمت محل حفر گمانه

جک آپ بارج در حال حرکت به سمت محل حفر گمانه

جک آپ بارج در حال استقرار در محل حفر گمانه

جک آپ بارج در حال استقرار در محل حفر گمانه