مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک
معرفی مهندسین مشاور
اخبار

مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش قادر به ارائه خدمات مهندسی مشاور در زمینه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح انجام کامل شناساییهای ژئوتکنیکی به کارفرمایان، سایر مهندسین مشاور و پیمانکاران است

زمینه فعالیتی مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش به شرح زیر است:

  • - مطالعات ژئوتکنیک خشکی.
  • - مطالعات ژئوتکنیک دریایی.
  • - مطالعات ژئوفیزیک و تحلیل خطر زلزله.
  • - تدوین ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با ژئوتکنیک.
  • - مطالعات مرتبط با گودبرداریها و ساختمانهای مرتفع و خاص.
  • - مطالعات مرتبط با تونل و حفاریهای زیرزمینی و حفاری گمانه های اکتشافی عمیق.
  • - مطالعات بهسازی زمین و طراحی های مرتبط.
  • - تزریق آزمایشی.
  • - خدمات آزمایشگاهی محلی در زمینه خاک، بتن، آسفالت و مصالح ساختمانی.

       اخبار:

1400/09/28 ... - انعقاد قردارد "تدوین ضوابط فنی و مهندسی محافظت جاده ها، سلرها و تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب – بسته اول " با شرکت مهندسی و توسعه نفت – طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوب"
- ... اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار
مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش قادر به ارائه خدمات کامل شناساییهای ژئوتکنیکی به سایر مهندسین مشاور، پیمانکاران پروژه های مختلف و سایر کارفرمایان میباشد.
ایران تهران
میدان انقلاب - خیابان انقلاب - خیابان 12 فروردین - نبش کوچه ماستری فراهانی - پلاک 37 واحد 5
021-66963801