مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک


مطالعات ژئوتکنیک طرح تأسیسات آب شیرین کن بندرعباس


پروژه مطالعات ژئوتکنیکی طرح تأسیس آب شیرین کن بندرعباس در شهریور ماه1393 به شرکت هندسه پارس کاوش ابلاغ گردید. مطالعات مذکور به منظور تعیین مشخصات ژئوتکنیکی لایه های زیرسطحی محل پروژه و لایه بندی زمین جهت طراحی فونداسیون و سازه های سیستم های ورودی و خروجی آب دریا (Intake and outfall systems) و نیز سیستم حوضچه آبگیر انجام گرفته است.

اين مطالعات در دو فاز عملياتي خشکي و دريایي به شرح زير انجام شده است:

الف) عمليات ژئوتکنيک خشکي:

در بخش خشکی 12 حلقه گمانه (در مجموع بیش از 300 متر حفاری در خشکی) به صورت ماشینی حفاری شده است.


عمليات حفاری در خشکی، انجام آزمایش نفوذ استاندارد (Standard Penetration Test )

عمليات حفاری در خشکی، انجام آزمایش نفوذ استاندارد (Standard Penetration Test )


ب) عمليات ژئوتکنيک دريايي

در شناسایی های دریایی به منظور بررسي شرايط بستر دريا در مجموع 45 متر حفاری انجام شده است. بدين منظور تعداد 3 گمانه با حداکثر عمق 15 متر و عمق آب 10 متر در بستر دريا با بهره گیری از سیستم جک آپ بارج (Jack Up Barge) حفاری شده است. در حين انجام عمليات حفاري، آزمايش هاي برجا، نظير آزمايش نفوذ استاندارد (SPT) و پرسیومتر(PMT) نيز در فواصل معين انجام شده است.

جک آپ بارج (Jack Up Barge) مستقر شده در محل حفر گمانه دریایی.

جک آپ بارج (Jack Up Barge) مستقر شده در محل حفر گمانه دریایی.