مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک


گزارش زمین شناسی کربلا در رابطه با پروژه توسعه حرم حسینی


مهندس رمضان‌نژاد گفت که گزارش زمین‌شناسی‌ کربلا در رابطه با پروژه توسعه حرم حسینی تهیه گردید. برای تهیه این گزارش گروه زمین‌شناسی‌ شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش در تاریخ 95/04/05 در منطقه حضور یافته و در طی مدت 6 روز بازدیدهای زمین‌شناسی‌ از محدوده طرح، بررسی گمانه‌های حفاری شده، شناسایی و بازدید از نهرها و کانال‌های داخل و خارج شهر کربلا و بررسی شواهد زمین‌شناسی‌ مناطق اطراف شهر کربلا تا شعاع 40 کیلومتر اقدام شده است. نتایج بازدیدهای میدانی و تحقیقات دفتری در قالب «گزارش زمین‌شناسی‌ و آب‌شناسی صحن عقیله بنی‌هاشم(س)» ارایه گردید.
متعاقب آن پس از دریافت نظرات کارفرما، به دنبال انجام عملیات اجرایی و حفر تونل دسترسی و ایجاد چندین ترانشه در منطقه مورد مطالعه به منظور تدقیق گزارش، تیم کارشناسی در تاریخ 96/09/01 به منطقه اعزام و نسبت به مشاهده عوارض پدیدار شده و تدقیق برخی موارد گزارش نخست اقدام شد. با توجه به خاکبرداری در صحن عقیله بنی‌هاشم(س) و مشخص نمودن عمق تربت مطهر و حفظ و نگهداری آن، با تأکید کارفرما اقدام به بررسی‌های بیشتر با توجه به ترانشه‌ها و تونل موجود گردید. بنابراین بسته به اهمیت این بخش در شکل‌های 1 تا 3 نسبت به مشخص کردن نیمرخ خاک و وجود تقریبی تربت مطهر در آن اقدام گردیده است.
لایه فوقانی خاک دستی است و ضخامت آن در حدود 2.5 متر و حداکثر حدود 5 متر است. این منطقه دارای تپه‌های کم‌ارتفاع یا بعضاً گودی‌های کوچک مثل تل زینبیه یا گودی قتلگاه در گذشته بوده است. بنابراین عمق رسیدن به خاک دستی در نقاط مختلف فرق می‌کند(شکل شماره 1)
لایه دوم زیر خاک دستی قرار دارد و از جنس ماسه بیابانی می باشد. این لایه همان تربت مطهر می‌باشد و ضخامت آن حدود 20 سانتیمتر است. این لایه در برخی جاها حذف می‌شود و به لایه زیرین می‌رسیم. گاهی هم ضخامت آن بیش از 20 سانتیمتر می‌شود (شکل شماره 3)
لایه سوم از جنس ماسه رسدار می‌باشد و در تمام نقاط پروژه وجود دارد. ضخامت آن حدود 2.6 متر است ولی تغییر ضخامت هم در نقاط مختلف دارد. تربت مطهر در بالای این لایه یا سطح فوقانی آن وجود دارد. هر 1000 سال حدود 15 سانتیمتر رسوب‌گذاری داریم بنابراین سن چنین لایه‌ای به ضخامت بیش از 2 متر خیلی بیشتر از تاریخ واقعه کربلا است. تربت مطهر نمی‌تواند زیر این لایه باشد (شکل شماره 2)
خلاصه اینکه در گودبرداری های این پروژه انتظار داریم که در اعماق بین 2.5 الی 5 متر به تربت مطهر برسیم. شناسایی دقیق لایه تربت مطهر در هر نقطه باید توسط کارشناس ذیصلاح در هنگام حفاری انجام گیرد.
خلاصه اینکه در گودبرداری‌های این پروژه انتظار داریم که در اعماق بین 2.5 الی 5 متر به تربت مطهر برسیم. شناسایی دقیق لایه تربت مطهر در هر نقطه باید توسط کارشناس ذیصلاح در هنگام حفاری انجام گیرد.

سن سنجی و باستان‌شناسی می‌تواند موجب افزایش دقت مطالعات انجام شده شود. سن‌سنجی در خارج از کشور انجام می‌شود. نمونه‌برداری برای سن سنجی باید توسط فرد با تجربه انجام گیرد.

گزارش زمین شناسی کربلا در رابطه با پروژه توسعه حرم حسینی

شکل شماره 1: عکسهای فوق (لایه فوقانی)، خاک دستی موجود در محل کارگاه را نشان میدهد. یکی از شاخصه های خاک دستی در محل مورد مطالعه، عدم یکنواختی آنها می باشد.


گزارش زمین شناسی کربلا در رابطه با پروژه توسعه حرم حسینی

شکل شماره 2: عکسهای فوق (لایه سوم)، لایه طبیعی زمین که از جنس ماسه و سیلت رس دار بوده و یکنواختی در آن کاملا مشخص می باشد. این لایه با توجه به ضخامت کافی و دانه بندی مشخص براحتی قابل تشخیص می باشد.


گزارش زمین شناسی کربلا در رابطه با پروژه توسعه حرم حسینی

شکل شماره 3: نمایش سه لایه ذکر شده: در این عکس سه لایه ذکر شده در متن نشان داده شده است. تربت مطهر به ضخامت حدود 20 سانتیمتر و از جنس سیلت و ماسه بیابانی بین خاک دستی و خاک طبیعی قرار گرفته است.