مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک


مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی واحد یوتیلیتی شهرک پتروشیمی مکران واقع در منطقه آزاد چابهار


انجام مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی واحد یوتیلیتی (تاسیسات جانبی) شهرک پتروشیمی مکران واقع در منطقه آزاد چابهار از طرف شرکت آب نیروی مکران به شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش ابلاغ گردید.

الف) عمليات ژئوتکنيک خشکي


عملیات ژئوتکنیکی در این بخش به منظور بررسی شرایط خاک در محدوده واحد ایستگاه پمپاژ آب دریا و نیز مسیر خط لوله انتقال آب دریا از آبگیر به مجتمع با حفاری 14 گمانه، هر یک به عمق 15 متر، به انجام رسیده است.
عملیات حفاری در خشکی
عملیات حفاری در خشکی

ب) عمليات ژئوتکنيک دريايي


این عملیات به منظور بررسی شرایط بستر دریا جهت انجام لوله¬گذاری دریایی و نصب محفظه مکش انجام شده است . عمق آب در مد کامل حداکثر 10 متر بوده است. بدین منظور تعداد 5 گمانه، هر کدام 15 متر عمق از بستر دریا را با بهره‌گیری از سیستم جک آپ بارج (Jack Up Barge) حفاری و مورد شناسایی قرار گرفته است.
جک آپ بارج در حال حرکت به سمت محل حفر گمانه
جک آپ بارج در حال حرکت به سمت محل حفر گمانه

جک آپ بارج در حال استقرار در محل حفر گمانه
جک آپ بارج در حال استقرار در محل حفر گمانه